Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

  • SVK-15 ANS
  •  Cérémonie d'ouverture 10 ans Chorale ANTSA - 27 Janvier 2018

 

          Hira Fanevan’ny Fankalazana ny faha-60 taonan’ny FPMA
          EKEO AMIN’NY FAHALEMEM-PANAHY (Jak. 1, 21b)

1- Misaotra Anao, Andriamanitra ô,        2- Miandrandra Anao izahay vahoakanao,   3- Ny fahamarinanao dia ampy,
« Misaotra Anao » no hira ataonay              Tafio hery ny Fiangonanao                               Ny fahamasinanao koa hanampy,
Fa enim-polo taona ny Fiangonanao :          Hitory ny Filazantsaranao,                              Ny Voninahitrao miezinezina,
Natsanganao, nampaherezinao.                  Hiasa, hampanaiky ny finoana Anao.             Mamirapiratra no herinay.

                                                                 Fiverenana :

                                               Ny Sitrapon’ny Tompo manambara :
                                              Ekeo amin’ny fahalemem-panahy
                                              Ny Teny izay nambolen’ny Tomponao
                                              Fa mahavonjyny fanahinareo.
                                            « Ekeo amin’ny fahalemem-panahy
                                               Ny Teny nambolena mahavonjy ».