Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

MPIANDRAIKITRA NY TAFO FPMA GRENOBLE (2018 -2020)

Contact: bureau@fpma-grenoble.fr

Pasteur : RAKOTOARIMANGA Marc
Président: DELMOTTE Heritiana

Vice-Président: RAKOTONIRINA Rado Tsilavo
Secrétaire: RAHANTA Voahirana
Secrétaire: RASOLOFONIAINA Brigitte
Trésorière: RAFIDISON Haingonirina
Gestionnaire financier: RAMANANJANAHARY Ando

Diacres:
ANDRIAMANGA Tovo
DELMOTTE Fy
DREYFUS Nambinintsoa Nandrandraina
RAFIDISON Christian
RAKOTOARISOA Nirina
RANAIVOARISOA Lalao
RANDRIAMAZAORO Mihanta
RASOLOFONIAINA
RATSIMBAHARIVONY Henintsoa

Section Ecole de Dimanche: DELMOTTE Fy
Section Chorale "Antsa": RATSIMBAHARIMANANTSOA Andriamparany
Section des Jeunes Chrétiens: RAFIDISON Felana
Section des Femmes Chrétiennes: LOCATELLI Fanja Tiana
Section Musique: RALAMBOARISON Hanitra
Groupe des Hommes Chrétiens: RAPARISON Rolland

Commission Animation: RAMANANJANAHARY Ando
Commission Cellules de prière: RAFIDINARIVO Jean-Solo
Commission Communication: RASOLOFONIAINA Brigitte
Commission de la Langue Malgache (VFTM): RAFIDINARIVO Harisoa
Commission Œcuménique: RAKOTONIRINA Rado Tsilavo
Commission Poste pastoral (V3M): RAFIDISON Haingo

Vérificateurs aux comptes:
ANDRIAMANGA Mirana
RAKOTOARISOA Jean-Jacques

                                          

                                      « Izay mino ahy, ny asa ataoko no hataony koa, Ary hanao asa lehibe noho izany aza izy »

Jaona 14 : 12