Volana APRILY : “NY FIANAKAVIANA ”
Mois d' AVRIL : “ LA FAMILLE  ”

MPIANDRAIKITRA NY TAFO FPMA GRENOBLE (2018 -2020)

Contact: bureau@fpma-grenoble.fr

Pasteur: RAMAHERIJAONA Teddy ( MESSAGE  du PASTEUR)
07 81 17 41 98 / 04 56 85 08 02 
rjeanteddy5@gmail.com 
Président: DELMOTTE Heritiana
Vice-Président: RAKOTONIRINA Rado Tsilavo
Secrétaire: RAHANTA Voahirana
Secrétaire: RASOLOFONIAINA Brigitte
Trésorière: RAFIDISON Haingonirina
Gestionnaire financier: RAMANANJANAHARY Ando

Diacres:
ANDRIAMANGA Tovo
DELMOTTE Fy
DREYFUS Nambinintsoa Nandrandraina
RAFIDISON Christian
RAKOTOARISOA Nirina
RANAIVOARISOA Lalao
RANDRIAMAZAORO Mihanta
RASOLOFONIAINA
RATSIMBAHARIVONY Henintsoa

Section Ecole de Dimanche: DELMOTTE Fy
Section Chorale "Antsa": RATSIMBAHARIMANANTSOA Andriamparany
Section des Jeunes Chrétiens: RAFIDISON Felana
Section des Femmes Chrétiennes: LOCATELLI Fanja Tiana
Section Musique: RALAMBOARISON Hanitra
Groupe des Hommes Chrétiens: RAPARISON Rolland

Commission Animation: RAMANANJANAHARY Ando
Commission Cellules de prière: RAFIDINARIVO Jean-Solo
Commission Communication: RASOLOFONIAINA Brigitte
Commission de la Langue Malgache (VFTM): RAFIDINARIVO Harisoa
Commission Œcuménique: RAKOTONIRINA Rado Tsilavo
Commission Poste pastoral (V3M): RAFIDISON Haingo
Commission de réflexion sur les Œuvres sociales de l'Église: LOCATELLI Fanja Tiana

Vérificateurs aux comptes:
ANDRIAMANGA Mirana
RAKOTOARISOA Jean-Jacques

 

« Izay mino ahy, ny asa ataoko no hataony koa, Ary hanao asa lehibe noho izany aza izy »

Jaona 14 : 12     FPMA-Sud-Est (7 régions)
Siège Social    Siège social
2 rue Joseph Fourier
 
38000 Grenoble
LIeu de culte   Lieu de culte
28 rue Leon Jouhaux 
38000 Grenoble


          

© Fpma Grenoble