Loading radio ...

MPIANDRAIKITRA NY  TAFO FPMA GRENOBLE

Pasteur: RAMAHERIJAONA Teddy
06 80 93 49 30 / 04 56 85 08 02 
rjeanteddy5@gmail.com 

Président: RAFIDINARIVO Jean-Solo 
06 72 99 16 99 / 04 76 50 15 88 
jean-solo.rafidinarivo@hp.com

Vice-Président: DELMOTTE Heritiana

Secrétaire: RANAIVOARISOA Lalao
                        Sécrétaire suppléante: DELMOTTE Fy

Trésorière: RAFIDISON Haingonirina
            Trésorière suppléante: RATSIMBAHARIMANANTSOA Chloé

Conseillers :
ANDRIMAMANGA Tovo

RAFIDISON Christian
RAKOTONIRINA Rado 
RALAMBOARISON  Geoffroy
RALAMBOARISON Hanitra
RALAMBOARISON Milan
RAMANANJANAHARY Dominique
RATSIMBAHARIMANANTSOA Andriamparany
RAZANADAHY  Rijarivony

 

Président Chorale  "ANTSA" : RABARISON Rachelle
Présidente Ecole de Dimanche : RAMANANJANAHARY Dominique 
 Président Jeunes Chrétiens : RAFIDINARIVO Dominique
Présidente Femmes Chrétiennes : RAHANTA Voahirana 
Présidente Section Musique: RALAMBOARISON Hanitra

 

Vaomiera Ara-panahy : DELMOTTE Fy
Vaomiera ny Fanetsiketsehana RAMANANJANAHARY Ando
Vaomiera ny Fifandraisana RASOLOFONIAINA Brigitte
Vaomiera Misahana Mpitandrina Matihanina (V3M) :RAFIDISON Haingo
Vaomiera ny Fampianarana ny  Teny  Malagasy (VFTM) : RAFIDINARIVO Harisoa
Vaomiera Oekomenika : RABARISON Julien

 

Mpanamarim-bola : ANDRIAMPARANY Sergio sy DELMOTTE Emile

 

« Izay mino ahy, ny asa ataoko no hataony koa, Ary hanao asa lehibe noho izany aza izy »

Jaona 14 : 12

Gazety FPMA

Fampianarana

 

 

 

 PERICOPE

 

 

 

 

Assemblée Générale
Fivoriambe

 Dimanche 21 Janvier 2018 
à 10h30