Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

  • verset
  • versets
  • Veillee de Priere -MARDI
 

ALAHADY 24 JOLAY 2023 -10h30 - 28 rue Léon Jouhaux - Grenoble
Pasteur Harminot RASOLONJATOVO
hafanain'ny Sampana Sekoly Alahady