Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

  • verset
  • 40 ans FPMA-Grenobe
  • Evenement
  • culte
  • EVENEMENT 2021

      --> Alim-bavaka hafanain'ny Sampana Lehilahy Kristianina - Talata 5 Desambra 2021 @ 8 ora sasany alina  - 9 ora alina hahazoana miptandrina maty hanina ( le projet d'avoir un PASTEUR SALARIE ) :

ZOOM   ou par TEL