Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

  • verset
  • 40 ans FPMA-Grenobe
  • Evenement
  • culte
  • EVENEMENT 2021

      --> Fiderana an-kira Antkompihira "ANTSA" Alahady 5 Desambra 2021 @ 3 ora tolakandro  - Centre Oecuménique Saint-Marc 6 Avenue malherbe 38100 GRENOBLE