Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

  • verset
  • versets
  • Evenement
  • culte

  --> CHORALE "Antsa " EN LIVE - Samedi 10 Décembre 2022 - Centre oecuménique Saint-Marc 6 Avenue de Malherbe 38100 GRENOBLE

                                            Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay; ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra hianareo. ( I Korintiana 3:9)