Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

  • verset
  • versets
  • Veillee de Priere -MARDI

  --> Jobilin'ny mpandray fanasan'ny TOMPO  - ALAHADY 28 MAY 2023  manomboka @ 3 ora  tolak'andro - Temple EPUdG 9 rue Hébert -38000 Grenoble