Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

  • verset
  • versets
  • Veillee de Priere -MARDI

  -->   Hetsika  SVK Faritany Atsimo Atsinanana - ASABOTSY 30 SEPTAMBRA @ 9 ora ka atramin'ny 6 ora hariva -FPMA  Lyon