Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

  • verset
  • LDF
  • versets
  • consecration

      --> 5 TAONA  Sampana Lehilahy Kristianina  -   ALAHADY 16 MAI 2024   - Léon Jouhaux -38000 Grenoble