Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

MPIANDRAIKITRA 2022-2024

Filoha : RALAMBOARISON Hanitriniaina
Filoha Mpanampy : DELMOTTE Fy
Mpitantsoratra : RAFIDISON Felana
Mpitantsoratra : RALAMBOARISON Tsara
Mpitahiry vola : RATSIMBAHARIMANANTSOA Chloé

 Tsara ho Fantatra/ Archives:

Concert 2019
Concert 2018
Concert 2016
Concert 2015