Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

SZM

MPIANDRAIKITRA 2024-2026

Filoha : RALAMBOARISON Hanitriniaina
Filoha Mpanampy : RAFIDISON Christian Thierry
Mpitantsoratra : DELMOTTE Axel
Mpitantsoratra : RAMAHANDRY Anaïs
Mpitahiry vola : DELMOTTE Heritiana

 

 

 Tsara ho Fantatra/ Archives:

Sampana Zava Maneno 2022-2024
Concert 2019

Concert 2018
Concert 2016
Concert 2015