Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

SLK

 

MPIANDRAIKITRA 2024-2026 :
 Filoha : RAPARISON Rolland
Mpitantsoratra :  RAKOTONARIVO Dinah
Mpitahiry vola : RASOLONJATOVONIRINA Olivier
               
 

 

Archives :

Sampana Lehilahy Kristianina -2020-2024