Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

 

MPIANDRAIKITRA 2022-2024 :
 Filoha : RAPARISON Rolland
Mpitantsoratra : DELMOTTE Heritiana
                          RAKOTONARIVO Dinah
Mpitahiry vola : RAFIDISON Christian Thierry 

MPIANDRAIKITRA 2020-2022:
 (araka ny sary etsy ambany )
Mpitahiry vola :RAFIDISON Christian Thierry
 Filoha :RAPARISON Rolland
Mpitantsoratra : RAKOTONARIVO Dinah