Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

MPIANDRAIKITRA NY TAFO FPMA GRENOBLE (2020 -2022)

Contact: bureau@fpma-grenoble.fr

Pasteur : Message du Pasteur RAHARINDRANTO Falimanana

Président: RAKOTONIRINA Rado Tsilavo

Vice-Présidente: RASOLOFONIAINA Brigitte

Trésorière: RAFIDISON Haingonirina

Secrétaire: RAHANTA Voahirana

Secrétaire: RAMANANJANAHARY Ando

Gestionnaire financier: RAKOTONARIVO Henintsoa

 

Diacres:
DREYFUS Nambinintsoa Nandrandraina
RAFIDINARIVO Jean-Solo
RAFIDISON Christian
RAKOTONARIVO ANDRIANARINDRA A. Dinah
RAMANANJANAHARY Hanta Dominique
RAMANANTSOA Haingo Solofo

RANAIVOARISOA Lalao
RANDRIAMAZAORO Mihanta

Section Ecole de Dimanche: RAMANANJANAHARY Hanta Dominique
Section Chorale "Antsa": RANDRIAMAZAORO Mihanta
Section des Jeunes Chrétiens: RAMPARANY Tsiky
Section des Femmes Chrétiennes: LOCATELLI Fanja Tiana
Section Musique: RALAMBOARISON Hanitra
Section des Hommes Chrétiens: RAPARISON Rolland

Commission Animation: RAMANANJANAHARY Ando
Commission Cellules de prière: RAFIDINARIVO Jean-Solo
Commission Communication: RASOLOFONIAINA Brigitte
Commission de la Langue Malgache (VFTM): RAFIDINARIVO Harisoa
Commission Œcuménique: RAKOTONIRINA Rado Tsilavo
Commission Poste pastoral (V3M): RAFIDISON Haingo

Vérificateurs aux comptes:
ANDRIAMANGA Mirana
RAKOTOARISOA Jean-Jacques

                                     

                                      « Izay mino ahy, ny asa ataoko no hataony koa, Ary hanao asa lehibe noho izany aza izy »
Jaona 14 : 12