Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

MPIANDRAIKITRA NY TAFO FPMA GRENOBLE (2022 -2024)

Contact: bureau@fpma-grenoble.fr

Message du Pasteur RASOLONJATOVO Harminot

Président: RAKOTONIRINA Rado Tsilavo

Vice-Présidente: RAMANANJANAHARY Ando

Trésorière: RAFIDISON Haingonirina

Secrétaire: RAKOTONARIVO Henintsoa

Secrétaire: RASOLONJATOVONIRINA Maholy

Gestionnaire financier: DELMOTTE Fy

 

Diacres:

ANDRIAMANGA Tovo Harizoa
DELMOTTE Fy
DELMOTTE Heritiana
RAFIDINARIVO Jean-Solo
RAFIDISON Christian Thierry
RAFIDISON Voahirana Haingonirina
RAHANTA Voahirana

RAKOTOARISEHENO Teliniaina Maharavo Volamisa
RAKOTONARIVO ANDRIANARINDRA Alson Dinah
RAKOTONARIVO Henintsoa 
RAKOTONIRINA Rado Tsilavo
RALAMBOARISON Hanitriniaina
RAMANANJANAHARY Ando

RANAIVOARISOA Lalao
RAPARISON Rolland Hajanirina
RASOLOFONIAINA Brigitte
RASOLONJATOVONIRINA Maholy
RASOLONJATOVONIRINA Olivier

Section Ecole de Dimanche: RANDRETSA Katioucha
Section Chorale "Antsa": RANAIVOSOA Tsanta
Section des Jeunes Chrétiens: RAMANANTSOA Sandra
Section des Femmes Chrétiennes: RAHANTA Voahirana
Section Musique: RALAMBOARISON Hanitra
Section des Hommes Chrétiens: RAPARISON Rolland

Commission Animation: RAMANANJANAHARY Ando
Commission Cellules de prière: RAFIDINARIVO Jean-Solo
Commission Communication: RASOLOFONIAINA Brigitte
Commission de la Langue Malgache (VFTM): RAFIDINARIVO Harisoa
Commission Œcuménique: RAKOTONIRINA Rado Tsilavo
Commission Poste pastoral (V3M): RAFIDISON Haingo

Vérificateurs aux comptes:
ANDRIANASOLO Marius
RAKOTOVAO Mbolatiana

 « Izay mino ahy, ny asa ataoko no hataony koa, Ary hanao asa lehibe noho izany aza izy »
« Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes »
Jaona 14:12