Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

  • verset
  • LDF
  • versets
  • consecration

      --> Alim-bavaka hafanain'ny  Sampana  LEHILEHY  KRISTIANINA  ary ny Sampana TANORA KRISTIANINA no hanomana ny fanompoam-pivavahana ny ALAHADY manaraka  - TALATA 11 JONA 2024 @ 8 ora sasany alina ka atramin'ny 9 ora alina