Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

  • verset
  • LDF
  • versets
  • consecration

      -->Fampianarana Vaomiera ny vavaka    -  ASABOTSY 27  JOLAY 2024   -  Voreppe