Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy

  • verset
  • LDF
  • versets
  • consecration

      --> FANOFANANA MPIANDRAIKITRA   ASABOTSY  15 JONA  2024   -VIVIERS